خلیج فارس و باورهای ایرانیان

خلیج‌فارس و باورهای ایرانی
با نگاهی گذرا به نقشه‌های جهان درمی‌یابیم که اهمیت موقعیت استثنایی جغرافیایی ایران و شرایط مستعد زیست‌محیطی و تاریخی این قسمت از کره خاکی و بالطبع رشد و بالندگی تمدن ایرانی بر بستر آن، سبب تحرک رقبای طمعکار شده که همواره در راه تحقیر و تخریب کانون آن بوده‌اند. در این راستا تاریخ‌نگاران غربی باسابقه‌ای به اندازه زمان آشنایی یونانی‌ها با این تمدن و شکوفایی آن از روی کینه‌ورزی و حسادت، پیوسته به تحریف تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی و رشد بالا‌ و نتایج اثرگذار آن پرداخته‌اند. بارها روسیاهی پیشتازان دروغپرداز این گروه مانند هرودت در جعل تاریخ به اثبات رسیده است.
نویسنده، اکبر یاوریان، در بخشی از این نوشته آورده: ... تعلق این نقطه لا‌ینفک از نام سرزمین ایران(خلیج فارس) یقینا در دوره‌های هخامنشیان و اشکانیان بیشتر تثبیت‌شده است. دوره‌هایی که همه حکایت از اقتدار ایران در سراسر این خلیج و مناطق اطراف آن تا دورافتاده‌ترین نقطه‌ها دارد. قریشی در کتاب «آب و کوه در اساطیر هند و ایران» ضمن اشاره به این ابعاد، نام تعدادی چشمه، رود و دریای مقدس در فرهنگ هند و ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. بی‌شک وسعت گستردگی دریایی مانند خلیج‌فارس هم، با توجه به آنکه سراسر منطقه وسیعی از سواحل ایران را دربرداشته (به‌ویژه در گذشته که تقریبا تمام مناطق اطراف آن در تسلط ایرانیان بوده است)، در فرهنگ کهن ایران باستان از نام‌ها و جایگاه مقدس و ویژه‌ای برخوردار بوده است. در بخش‌هایی از اوستا این موضوع به روشنی دیده می‌شود. در برخی متون قدیمی واژه «پوئی تیکه»(( puitika با خلیج‌فارس منطبق شده است.
همه نوشته را از www.roozna.com (بخش تاریخ و اندیشه) 3/6/1387 بخوانید.

/ 0 نظر / 4 بازدید