برخی با کمک اسرائیل و آمریکاانتخابات را زیر سووال بردند؟

معاون پارلمانی احمدی‌نژاد گفت: اگر دشمنان خارجی انقلاب رنگی را برای کشور مهیا نکرده بودند و حجم توطئه‌ها علیه دولت کم بود به طور یقین آرای احمدی‌ن‍ژاد بالاتر از میزان کنونی بود.

 به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا رحیمی در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه پشت صحنه دشمنی با انقلاب و نظام بسیار آلوده است، افزود: کسانی که دستگیر شده‌اند این موضوع را تایید خواهند کرد. وی اضافه کرد: از ابتدای انتخابات گفته شد که یا آقای موسوی رای می‌آورد یا تقلب می‌شود و این درحالی بود که رئیس‌جمهور با سفرهای مکرر به استان‌ها، پاسخ به نامه‌های مردمی و تلاش شبانه‌روزی در خدمت به مردم، صحنه زیبایی از خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشته بود. وی با اشاره به اینکه استارت اتهام دروغگویی به دولت نهم در مناظره‌ها زده شد، تاکید کرد: فضای پریشانی جوانان را ایجاد کردند؛ به‌گونه‌ای که جوانان هیچ استدلالی را قبول نمی‌کردند. وی انتخابات را حیثیت نظام دانست و گفت: برخی به کمک اسرائیل، انگلیس و آمریکا انتخابات را زیر سوال بردند در حالی‌که تمام نظرسنجی‌ها از ابتدا تا انتها حکایت از پیروزی احمدی‌نژاد داشت. معاون پارلمانی احمدی‌نژاد افزود: آرای موسوی در تهران بیشتر بود؛ چرا که به بهانه برچیدن گشت‌های ارشاد جوانان را دور خود جمع کرده بودند، درحالی‌که این دولت هم به فرهنگ‌سازی در امور اجتماعی اعتقاد دارد. رحیمی خاطر نشان کرد: در داخل و خارج از کشور همه دست به دست هم دادند تا حیثیت نظام و دولت را زیر سوال ببرند، اما مردم 25 میلیون رای به صندوق‌ها به نفع احمدی‌نژاد ریختند. وی افزود: برخی از دشمنان به حمایت از آقای موسوی پرداختند، در حالی که این امور در شأن شخصیتی مانند ایشان با این سابقه انقلابی و نخست‌وزیری زمان جنگ نیست. وی تصریح کرد: کار عظیم و حماسه بزرگ مردم را لکه‌دار کردند اما به فضل الهی و با حضور مردم این لکه‌ها زدوده می‌شود و چهره شفاف حماسه 22 خرداد روی خود را نمایان خواهد کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید