کارشناسی ارشد

09171176373

 

ظرفیت مشاور

ظرفیت راهنما

تلفن همراه

مدرک و رتبه

رشته تحصیلی

نام استاد

2

2

09177151202

دکتریاستادیار

علوم اقتصادي

محمودابولپور مفرد

3

5

دکتریدانشیار

مدیریت اجرایی

رضااحمدی کهنعلی

8

2

09352571196

ارشداستادیار

اقتصاد

احمدعلی اسدپور

 

 

 

 

 

 

2

6

09177618864

دکتریمربی

اقتصاد

مهران افراسیابی

0

0

09374973918

دکتریاستادیار

حسابداری

علی امیری

2

1

09173615796

ارشداستادیار

مدیریت

مهدیباقری

4

0

09121010039

دکتریاستادیار

مدیریت

عبدالله بانشی

5

1

09307681061

ارشداستادیار

مدیریت

شهبازبراهویی

5

1

09121264124

ارشداستادیار

اقتصاد

آلبرت بغزیان

5

5

ارشد...

مدیریت

محمدبهبودی

5

4

09173686645

دکتریاستادیار

مديريت بازرگاني

حسن بیابانی

1

3

09171621749

ارشدمربی

مدیریت

پیام پاسلاری

6

6

دکتری...

 

جعفریپریوش

4

4

09124065328

ارشداستادیار

مدیریت

محمودجعفرپور

5

5

ارشد...

مدیریت

علی اکبرجوکار

4

3

09122391104

دکتریاستادیار

آموزش و ارتقا سلامت

لاله حسنی

5

0

09126183063

دکتریاستادیار

مدیریت

علی حیرانی

5

5

09177681753

ارشدمربی

MBA- دانشجوی دکتری آینده پژوهی

سهیل دادخواه

1

1

09178618419

دکتریاستادیار

مديريت بازرگاني با گرایش بازاریابی

عباس دادرس

4

4

09171989730

دکتریمربی

مديريت مالي

مجتبی دستوری

5

0

09173670321

دکتریاستادیار

مديريت اجرايي

محمدنوررحمانی

20

5

09173695841

دکتریاستادیار

مدیریت مالی

محمدحسین رنجبر

0

0

09384957311

ارشدمربی

حسابداری

حجت الله سالاری

13

0

09131455268

دکتریمربی

اقتصاد

سلمان ستوده نیا

5

4

09173166338

دکتریاستادیار

مدیریت

ملیحه سیاوشی

4

0

09183142389

دکتریاستادیار

مدیریت

رضاشاه حسینی

2

2

09133434778

دکتریاستادیار

علوم اقتصادی

زین العابدین صادقی گوغری

4

0

09177681082

ارشداستادیار

برنامه ریزی درسی

محمودصباحی زاده

5

5

دکتری...

برنامه ريزي آموزشي

سعیدطالبی

4

1

09177614328

دکتریاستادیار

بهداشت عمومي

صدیقه عابدینی

0

1

09171616269

ارشداستادیار

حسابداری

بیژن عابدینی

5

2

09173671480

دکتریاستادیار

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

طیبه عباس نژاد

0

0

09177660266

ارشداستادیار

مدیریت

علی علیزاده

5

2

09128442124

دکتریاستادیار

مديريت دولتي

علیرضاكوشكی جهرمی

4

2

09114706152

دکتریاستادیار

مديريت منابع انساني

سید سبحان لواسانی

5

3

09376792980

دکتریدانشیار

مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

پروین لک بالا

4

3

09173631575

دکتریاستادیار

مديريت دولتي- مديريت رفتار

سراج الدین محبی

3

0

09173634720

دکتریاستادیار

مدیریت بازرگانی

معصومه محترم زاده

0

0

09175040840

دکتریمربی

مدیریت مالی

سعیدمرادپور

6

3

09179471159

ارشداستادیار

مدیریت اموزشی

کلثوم نامی

5

4

09171176373

دکتریاستادیار

مديريت بازرگاني

عبدالرضانداف

1

1

09173587311

ارشداستادیار

اقتصاد

ابراهیم نگهداری

0

0

09171603656

دکتریاستادیار

مدیریت

حسام الدین کمالزاده

 

/ 0 نظر / 30 بازدید