بنیاد شهیدو امورایثارگان هرمزگان بر کارها


بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان برکارها تسلط ندارد


جیرفت سی تی/ استاندارهرمزگان  درنشست کارگروه تخصصی اشتغال این استان با انتقاد از بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: شما بر امور اشتغال خانواده های شاهد و ایثارگر تسلط ندارید و پیگیرکارها هم نیستید.


به گزارش روزدوشنبه خبرنگار جیرفت سی تی به نقل ازاعضای این کارگروه حاکی است که ، فریدون همتی در این  نشست  اظهار داشته است: این ضعف بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان موجب شده تا فرصت های استخدامی پیش بینی شده از دست برود.


 نماینده عالی دولت درهرمزگان با تاکید بر آموزش های مهارتی افراد ابراز داشت: حاضرم برای ایجاد اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر این استان  وام صفر درصد به آنان پرداخت کنم.


همتی با بیان اینکه باید نگرش افراد را نسبت به شغل اصلاح کرد، خطاب به مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان گفت: این گوی و این میدان اگر سال آینده یک بیکار در میان خانواده های شاهد و ایثارگر استان داشته باشیم شما را مقصر می دانم.


 استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به "برنامه ها" و "تمهیدات " در نظر گرفته شده از سوی دولت تدبیر وامید در خصوص اشتغال این خانواده ها ابراز داشت: اگر سالهای گذشته این کارها را کرده بودید الآن بیکار نداشتیم.


 همتی  خاطرنشان ساخت: می توان با هدایت فرزندان ایثارگر و شاهد به تشکیل تعاونی های پرورش ماهی در قفس و احداث مزارع پرورش میگو فارغ از کارهای دولتی و پشت میز نشینی تعداد زیادی از آنان را جذب کار کرد.


مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان نیز در نشست کارگروه تخصصی اشتغال این استان با ارائه گزارشی تعداد بیکاران زیر پوشش این اداره کل را نزدیک به 800نفر اعلام کرد.


محمد رضا پاکدامن با بیان اینکه فرصت های استخدامی در نظر گرفته شده برای فرزندان شاهد و ایثارگر از دست رفته از مدیران دستگاههای اجرایی خواست توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.


 مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان یادآورشد: در سال جاری 459نفر از افراد تحت پوشش این اداره کل  در بخش های مختلف ( خصوصی و دولتی) مشغول به کار شده اند.


در اطلاعات منتشره اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران هرمزگان آمده است: هم اکنون این اداره کل به 17هزار نفر از خانواده های شاهد، جانباز و ایثارگر خدمات می دهد.

 دراین اطلاعات آمار شهدای این استان یکهزار و 200 شهید، جانبازان  پنج هزارنفر وآزادگان نیز340 نفر اعلام شده است.


/ 0 نظر / 39 بازدید