نیروهای حزب اللهی به جهت خویشتن داری زعمای قوم, خویشتن داری کرده اند

خط مشی غیر ملی "میرحسین موسوی" را افشا کنیم
دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-دکتر امیرحسین ترکش دوز *:از همه برادران و خواهران دعوت می کنیم که به طور گسترده در مورد ابعاد غیر ملی، غیر مکتبی و غیر خط امامی گفتار و عملکردآقای موسوی ، همسر ایشان و طیف طرفدار او در انتخابات اخیر و حال و روز نیروی اجتماعی حامی وی و همچنین حامیان خارجی خط مشی ایشان پس از انتخابات ، دست به روشنگری و آگاهی بخشی وسیع و سریع بزنند.

بسم الله الرحمن الرحیم
" الفتنة اشدّ من القتل"
1- پرونده انتخابات و پرونده آشوب ها را باید دو پرونده مستقل از هم دانست. خط "سیاست خیابانی" از سوی آقای موسوی و" استفاده از اغتشاشات شهری برای پیشبرد مطالبات سیاسی" از سوی آقای هاشمی، پیش از انتخابات آغاز شد.یعنی زمانی که نه بحث از نتایج انتخابات در میان بود و نه سخنی از تقلب ادعائی ! اگر مدعیان رأسا"در صدد شارژ نمودن تشنجات یا سیاست خیابانی نبودند چرا به عوض اینکه شکایت خودرا مرحله به مرحله پی گیری کنند، یکراست سراغ آخرین مرحله یعنی کشاندن مردم به خیابانها رفتند؟ وانگهی اگر هم بر فرض در اعتراض خود ( که تاکنون دلیل و مدرک متقنی برای آن ارائه نکرده ند)صائب هم بودند، اعتراض ایشان به روند انتخابات ، و لو آنکه در نهایت در مراجع قانونی به بن بست هم می انجامید، به هیچ وجه توجیه کننده رفتار زشت و ویرانگر ایشان بعد از انتخابات نبوده ونیست. ( رفتاری که اساس انقلاب ، نظام ، کیان ملی و همبستگی اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است ).
2- عملکرد و گفتارآقای موسوی و برخی از موتلفین ایشان را ، قبل و بعد از انتخابات ، آغازگر و عامل اصلی رخ نمودن اغتشاشات اخیر وپدید آورنده بلافصل زمینه اجتماعی آن می دانیم. متاسفیم از این که بگوئیم آقای موسوی با نحوه رفتار خود پس از انتخابات، روی اصلاح طلبان رادیکال را هم سفید کرده اند. در نظر ما آقای موسوی نیز به جهت ترتیب دادن و شارژ نمودن تجمعات غیر قانونی بلا فاصله بعد از انتخابات، باید پاسخ گوی لطمات جانی ،مالی و روحی پدید آمده( که من حیث المجموع در میان قشر متدین طرفدار انقلاب بیشتر بوده است ) باشند . ما مواضع آقای موسوی در روزهای اخیر را تشدید کننده تشنجات شهری دانسته و خواستار برخورد قاطع و منضبط مراجع مسئول و رسمی بامحرکین و گسترش دهندگان آشوب هستیم.
3- فریب سوء استفاده از نمادها و علائم مذهبی از سوی آقای موسوی و مو تلفین ایشان را نباید خورد. التزام به اسلام ، انقلاب و خط امام صرف تمسک به یک سلسله شعارها و نمادهای احساس برانگیز نیست .بلکه به معنای التزام به مجموعه ای از اصول ، ارزشها واحکام است.از این رو از همه برادران و خواهران دعوت می کنیم که به طور گسترده در مورد ابعاد غیر ملی، غیر مکتبی و غیر خط امامی گفتار و عملکردآقای موسوی ، همسر ایشان و طیف طرفدار او در انتخابات اخیر و حال و روز نیروی اجتماعی حامی وی و همچنین حامیان خارجی خط مشی ایشان پس از انتخابات ، دست به روشنگری و آگاهی بخشی وسیع و سریع بزنند.
4- ازجمله اهداف احتمالی محرکین آشوبها ، انتقال موج آشوب به جنوب شهر(یا نقاط فقیر نشین شهر ها )است. باید مستضعفین جنوب شهر را آگاه کرد که گفتارآقای موسوی و موتلفین ایشان ،که در داخل، بردوش مرفهین غربگرا و لایه های اجتماعی ملحق به آن سوار است و از بعد خارجی خواسته یا ناخواسته در ضمن سناریوهای سرمایه داری جهانی برای میهن ما عمل میکند نمی تواند یک گفتارضد استضعاف و عدالتخواه باشد.
5-از همه دوستان منتقد دولت می خواهیم غیر از بحث مقابله با آشوب بحث های دیگر را به موعد خاص خود واگذارند. تکلیف قاطع، عاجل و سراسری همه ما مقابله با خط آشوب، توطئه های ضد انقلاب و دشمنان خارجی در این زمینه و جلوگیری از غفلت ، خودخواهی و بلند پروازی های غیر مسئولانه و باز گرداندن شرایط به وضع عادی است.
6- همه برادران و خواهران خط امامی، اسلام خواه ،میهن دوست وانقلابی را دعوت می نماییم که در شناسایی سرانگشتان آشوبگری و انتقال اطلاعات خود به مراجع ذیربط، تمام سعی و تلاش خود را به خرج دهند و در عین حال شبکه ارتباطی خود با یکدیگر وبا مسئولین را گسترش دهند. در ضمن این شبکه ،می توان از خلاقیت تک تک دوستان برای دستیابی به راه حلهای کارآمدتر در برخورد با خط گسترش آشوب بهره گرفت.
7-از آقایان هاشمی ، خاتمی ، کروبی و امثال ایشان می خواهیم خط خود را از تندروی معاندین داخلی و خارجی و برخی اطرافیان و منسوبان مسئولیت ناشناس خود جدا کنند . ایشان باید بدانند سیاست خیابانی و حمایت ضمنی از تجمعات غیر قانونی به نفع هیچکس نخواهد بود.نیرو های حزب اللهی تاکنون به جهت خویشتن داری زعمای قوم ، علی الاصول، خویشتنداری کرده اند. اما این چنین نیست که همیشه بتوان ایشان را از اقدامات حاد مانع شد. تندروی یک طرف به نحو غیر قابل کنترلی تندروی طرف مقابل را به دنبال خواهد داشت. پس بهتر است آقایان محترم ، اقدامات تحریک آمیزموتلفین خود را مانع شوند و خود در فروخواباندن آشوب اقدام کنند.بی شک این کار به صلاح همه ومنجمله خود ایشان خواهد بود.

8- باز هم از برادران و خواهران معتقد به انقلاب و امام می خواهیم با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه های خط امام و ، نص فرمایشات ایشان و ناسازگاری گفتار و عملکرد محرکان آشوب با فرمایشات امام ، مفاد قوانین موضوعه و...، در برابر فریبکاری خط ضد انقلابی و ضد خط امامی گسترش آشوب، عامه مردم، شخصیت های تأثیر گذار اجتماعی و نیرو های صادق را روشنگری نمایند.

« اللهم انصر جیوش المسلمین و اخذل من خذل الدین »
_______________________________________________

*معاون اسبق موسسه مطالعات دین و اقتصاد-عضو سابق دفتر مهندس میرحسین موسوی
مدیرمسئول و سردبیر دوهفته نامه الکترونیکی احیاء
منبع: سایت احیا ، تلخیص دفتر پژوهش و بررسیهای خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

این هم در نوع خودش تحلیل خوبی می تواند باشد، اما باید آن را تحلیل محتوی نیز کرد.

اما می تواند درس عبرت خوبی هم باشد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
كريم

خاك بر سرت

رها

حداقل شعر توی وبلاگت نزن حریم شعر مقدس و پاک است