"بفریبش به فریبای دگر"

رضا گیلانی.

گفتم  بفریبم  که فریبم ندهند باز.

با هر فریبی که فریفتم –

دلکم باز شد و من نفریفتم.

ای دل ، دل بی وایه من.

دلک نازک من.

بفریبم به فریبای دگر باز.

از هر فریبا که  رخی  بربگرفتم.

بفریفتم دل خود را به فریبای دگر باز.

دلک بی وایه ام  را بفریفتم به فریبای فریبی.

  ********.

رگ من  را بزدند با دل فرمان فریبی.(امیرکبیر)

هر خدنگی که خدنگ نیست .

این خدنگی که رها شد ز لبان دوست دشمن

هر دو را بفریفت  لیک  چو معما برون شد.

 فریبایان بفریبند دل دلکان  را.

ما نیز بفریبیم  سر، سردار سران را.

هر که را ما فریفتیم  او نیز دگری را بفریفت.

*************.

لیک هر فریبی  ز فریبایان عالم نبود.

دل اگر دل بود ، نخورد زفریبایان عالم فریبی.

 ما همه فریب خوردگان دو جهانیم

آن یکی را به انجیری بفروختیم.

این یکی را نیز به فریبی بفروشیم.

هر دو جا، ما فریب خورده ایم.

آن یکی  بیرون کرد ما را از بهشت.

این یکی  ما را  بفرستد به قعر جهنم.!!!!!

ما فریب خوردگان دو جهانیم بیا.

باز بفریبیم تا نفریبند ما را.

**********************.

گفته بودم  بفریبش به فریبای دلش.

پاسخ آمد: نتوان باز فریفتش به تمنای دلش.

 دلک سرکشش  را مهار کرده است.

با دو دست خودش او را  جدا کرده است.

********************.

دل اگر خدا پرستی هه در رخ علی بین . به خدا شناختم من ......) 23 مهرماه 93 غدیر ساحلی تا خور شیلات.ر. گیلانی. بندرعباس.

/ 0 نظر / 26 بازدید