یک مقام اسرائیلی: فواد سنیوره در جنگ 33روزه کمک بزرگی به ما کرد

ادعای سنیوره درباره عدم پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه
بیروت - "فواد سنیوره" نخست وزیر انتقالی لبنان و عضو ارشد گروه غربگرای 14 مارس ادعا کرد: کسانی که تصور می کنند مقاومت در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان پیروز شده در اشتباهند.

 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بیروت و به نقل از منابع لبنانی، سنیوره این سخنان را در جمع یک هیات فلسطینی دیدار کننده با وی بیان داشت.
سنیوره ادعا کرد: در جنگ 33 روزه حدود 1300 لبنانی کشته شدند و این در حالی است که در این جنگ فقط 200 نطامی اسراییل کشته شدند.
وی اظهار داشت: اسراییلی ها اگر می خواستند ، می توانستند لبنان را در جنگ سال 2006 از نقشه محو کنند.
اظهارات ضد ملی سنیوره علیه مقاومت لبنان در حالی عنوان می شود که رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه لبنان شکست سختی از مقاومت خورد و این شکست تلخ همواره در جلوی دیدگان صهیونیستها خواهد بود.
ادعای سنیوره در شکست مقاومت درحالی عنوان می شود که بسیاری از کارشناسان نظامی از جمله کارشناسان نظامی غربی و حتی کارشناسان صهیونیست بارها به این شکست اذعان داشتند.
نخست وزیر انتقالی لبنان همچنین گفت: اسکان دایمی فلسطینی ها یک واقعیت است و مقابله با طرح اسکان دائمی فلسطینی ها در لبنان دشوار است.
طرح اسکان فلسطینی ها در کشورهای مختلف یک طرح صهیونیستی است که حق مسلم فلسطینی ها را از بازگشت به سرزمین مادری خود محروم می کند.
/ 0 نظر / 4 بازدید