جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ٥ آبان ۱۳۸۸

نقش آلرژی در سرفه های مزمن و عود کننده در کودکان بررسی عوامل آلرژی در 1007کودکان

 

یکی از مسائل پیچیده ای که پزشکان کودکان با آن روبرو هستند موضوع کودکان مبتلا به سرفه های مزمن و عود کننده است.این عارضه از طرفی سبب آزلر مداوم کودکان وبروز اختلال در وضع جسمانی و تغذیه و بالنتیجه در رشد آنها شده و از طرف دیگر سبب آسیبهای روانی چه در خود کودکان و چه در والدین آنها می گردد.

در بررسی های بیشماری که در اتیولژی سرفه های تحریکی و عود کننده شده،به خوبی ثابت شده است که در بسیاری از موارد واکنش های آلرژیک نقش مهمی را دارا می باشند ودر حقیقت این عارضه را نوعی آسم به شمار آوردهاند(Coungh Type Asthma).

نشانه های بالینی کلاسیک آسم عبارتند از:خس خس سینه((Wheezingسرفه و تنگی نفس که در کودکان فوق الذکر تنها نشانه سرفه است و خس خس سینه و تنگی نفس وجود ندارد.سرفه ها در این موارد خشک و بدون خلط بوده و می تواند به طور مداوم ولی غالبا متناوب در ساعات ویژه ای از شبانه روز به ویژه شبها به روز کند و گاهی نیز حمله ها سرفه با فواصل بیشتر و حتی به صورت فصلی عود می کند.

در پاتوژنی آسم برونشیک انفلاماسیون(Inflammation)نقش اساسی را بازی می کند که واکنش های آلرژیک به ویژه در کودکان علت اصلی این انفلاسیون است.در واقع انفلاسیون در آسم آلرژیک متعاقب آزاد شدن واسطه های شیمیایی از Mast cells و سلول های دیگر بروز می کند.این واسطه های شیمیایی همچنین سبب بروز برونکواسپاسم و باریک شدن قطر برونشها ئ همچنین ترشح از غدد مخاطی می شوند که علائم سه گانه کلاسیک آسم را به وجود می آورند.

در آسم از نوع سرفه ،انفلاماسیون بیشتر در شاخه های اصلی و بزرگ برونش م تراشه به وجود می اید که سبب  تحریک گیرنده های سرفه در سطح مخاط می گردد ولی برونکواسپاسم و اگزوداسیون که عامل اصلی بروز خس خس و تنگی نفس می باشند به وجود نمی آید.

گیرنده های رفلکس سرفه در نقاط مختلف دستگاه تنفس از جمله تراشه و احتمالا در سینوسها و همچنین گوش میانی ،برونشها و پارانشیم ریه وجود دارند.به علاوه در مناطق غیر تنفسی مانند:مدیاستن،پریکارد و عضو های زیر دیافراگم نیز قرار دارند گاهی نیز سرفه مبدا مغزی و عصبی دارد.

در مورد نقش سینوسها در ایجاد سرفه های مزمن اختلاف عقیده وجود دارد زیرا با وجود اینکه در برخی از موارد تورم مخاط سینوسها و گاهی نیز ترشح دریافته های پرتو نگاری وجود دارد.ولی به نظر می رسد که این تورم و وجود ترشح جزئی از واکنش های آلرژیک است که در دستگاه تنفس فوقانی و در جریان ابتلا به رینیت آلرژیک بروز می کند به طوریکه غالبا تجویز مکر آنتی بیوتیک در بهبودی سرفه این کودکان موثر واقع نمی شود.

از عوارض دیگر که باید توجه داشت یکی وجود جسم خارجی در برونشها و دیگری ابتلا به سیاه سرفه است.باید توجه داشت با وجود انجام واکسیناسیون باز هم امکان بروزسیاه سرفه در این کودکان وجود دارد.بیماری فبیروکیستیک نیز از موارد دیگر ایجاد سرفه های مزمن در کودکان است که با انجام آزمایشات لازم به خوبی می توان بیماریهای فوق را تشخیص داد.

در برخی از کودکان سرفه ها اتیولوژی عصبی و روانی دارد که در این زمره سرفه های از نوع Tic و هیستریک و همچنین سرفه های عادتی (Habitual)قرار دارند.همانطور که گفته شد در اکثریت موارد تلاش های مکرر و خسته کننده برای تشخیص اتیولژی سرفه های مزمن بی نتیجه مانده و این کودکان از مطب متخصصین کودکان به متخصصین گوش و حلق وبینی و ریه و بالعکس رفت و آمد می کنند.

در بررسی اتیولژیک سرفه های تحریکی و عود کننده باید شرح حال کامل ،شامل سابقه شخصی و فامیلی آلرژی(Atopy)و معاینات بالینی از نظر وجود رینیت آلرژیک و ترشحات پشت حلق،مورد توجه قرار گیرد فصلی بودن سرفه نیز از موارد تائید ماهیت آلرژیک بودن ان است.

نتایج اسپیرو متی در این کودکان معمولا طبیعی است ولی اگر اسپیرومتی متعاقب انجام ورزش و تحریک و یا پس از مصرف متاکولینMethacholin انجام شود به طور وضوح تحریک برونشها وعلائم اسپاسم را نشان می دهد که با مصرف برونکوودیلاتور اصلاح می شود.

در پیگیری هائی که در مورد گروههای مختلفی از کودکان مبتلا به سرفه به عمل آمده مشاهده شده است که تعدادقابل توجهی از آنها پس از مدتی علائم واضح آسم بروز داده اند.یکی از کارهائی که در تشخیص آلرژیک و یا از نوع آسم بودن سرفه ها موثر بوده تجویز داروهای برونکودبلاتور(خوراکی و استثنائی)و همچنین کرنیکواستروئید های استشاقی(Inhaler)است که بطور قابل توجهی سبب بهبودی سرفه در این کودکان می شود.

درمان:

هعمانطور که فوق اشاره شد در صورت مطمئن بودن از ماهیت آلرژیک سرفه ها مصرف داروهای برونکودیلاتور اولین اقدام است.اگه سرفه ها بدین وسیله کنترل نشدند تجویز دوره کوتاه مدت کرتیکواستروئید خوراکی همراه با اسپری های استروئید ی توصیه می شود که پس از پایین اوردن دوز وقطع دارو های خوراکی مصرف این اسپریها تا مدتی به طور منظم ادامه می یابد.

از نظر اتیولژیک در سرفه های از نوع اسم که به طور مکرر و عود کننده مزاحم کودکان است،باید اقدام لازم برای شناسائی آلرژنهای موثر به ویژه  آلرژنهای محیطی (استشاقی)به عمل آید که در این مورد تستهای آلرژی به ویژه تستهای پوستی می توانندراه گشا باشد.

پس از شناخت آلرژنها تلاش کافی برای حذف آنها با یاری والدین کودکان به عمل آید.در صورتی که حذف عوامل آلرژنها به ویژه آلرژنهای استشاقی میسر نباشد انجام ایمونوتراپی اختصاصی در بسیاری از موارد در درمان و بهبودی کودکان مبتلا به آلرژی تنفسی در حمله سرفه های تحریکی و آسم موثر می باشد.

گزارش بررسی کودکان به سرفه های مزمن در کلینیک آلرژی تهران در 10سال گذشته 1007 کودک بین سنین3 تا 16 سالگی به سبب ابتلای به سرفه ای مزمن و عود کننده به این کلینیک مراجعه کرده اند .در این کودکان پیش از مراجعه،تحت نظر پزشکان خانوادگی خود، بررسی های لازم بالینی و آزمایشگاهی انجام شده و داروهای متعددی از جمله آنتی بیوتیکهای مکرر برای آنها بدون حصول بهبودی کافی ،تجویز شده بود.

تعداد4626نفر(41%)دختر و 6554نفر(59%)پسر بودند.در آمار گیری که از کل کودکان مراجعه کننده در برهه زمانی 10 ساله اخیر بعمل امده 9%مراجعه کننده کودکان را مبتلایان به سرفه های مزمن تشکیل می دادند. در این کودکان تستهای آلرژی بروش Prick و داخل جلدی (Intradermal)برای آلرژیهای شایع استشاقی به عمل آمد است که موارد مثبت مهم به قرار زیر است:

(33%)33مورد:House Dustگردو غبار منزل

(15%)148مورد:(D.Pteriny Ssinus)House Dust Mite مایتP

(12%)124مورد:(P.Farinae)House Dusat MiteمایتF

(25%)248مورد:Tree Pollensگرده درختان

(23%)231مورد:Grass Pollensگرده چمن ها

(28%)286مورد:Weed Pollensگرده علفهای هرزه

در تعدادی از این کودکان ایمنونوتراپی اختصاص  به عمل آمده که نتایج بالینی آن درخشان بوده است.

خلاصه:

سرفه های مزمن و عودکننده از عارضه های نسبتا شایع و ناراحت کننده است که از سوئی سبب آزار جسمی و روانی خود کودک و از طرف دیگر سبب نگرانی شدید در والدین می شود.

در بررسی اتیولژیک این سرفه ها در مرحله اول بیماریهای ارگانیک باید مورد توجه قرار گیرد مانند بیماری فبیروکیستیک-سل-سیاه سرفخ-وجود جسم خارجی و همچنین تحریکات موجود در گوش میانی و احتمالا در سینوسها باید مورد شک و ظن قرار گیرند به وجود نقاط تحریکی در محلهائی غیر از دستگاه تنفس مانند مدیاستن
واژه کلیدی :آلرژی و واژه کلیدی :سرفه مزمن و واژه کلیدی :کلینیک آلرژی