جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳۸۸

صبح است ساقیا

 

 

صبح است ساقیا  قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ شتاب ندارد  شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی  شود خراب

مارازجام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عشق می طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند

زنهار کاسه سر ما پر شراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات  نیستیم

بامابجام باده صافی خطاب کن

کار ثواب باده پرستی است حافظا

برخیز و عزم به جزم کارصواب کن

 

 
آلبوم دستان
با صدای استاد محمد رضا شجریان
شعر از حضرت دوست حافظ
 واژه کلیدی :شراب و واژه کلیدی :استاد شجریان